"Dagligt liv i et topsikret fængsel"

Onsdag den 23. oktober 2024

Hvordan former dagligdagen sig for fangerne i et af Nordeuropas mest sikrede fængsler? Her er jeg sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til forvaring og livstid. I foredraget fortæller jeg om den ofte barske hverdag i fængslet, om det kirkelige arbejde, om skyld og straf, om håb og længsel.
Spørgsmål af enhver art fra tilhørerne er velkomne.
ved Jesper Birkler