"Fra Vorbasse til Christiansborg"

Onsdag den 6. november 2024

I foredraget vil Henrik Dam Kristensen komme ind på, den udvikling der er sket i de godt 30 år, han var medlem af Folketinget. Herunder pressens rolle og effekten af nye sociale medier for det parlamentariske arbejde.
Henrik beskriver hverdagen som MF’er, minister og Formand for Folketinget. Hvordan bliver et lovforslag til, og hvordan foregår arbejdet i udvalgene. Henrik forsøger at komme bag om nogle af de ting, som man måske ikke tænker så meget over i hverdagen - det hele bliver krydret med små anekdoter.
ved: Henrik Dam Kristensen