De hvide busser på Møgelkær

Onsdag den 29. marts 2023

Fra begyndelsen af december 1944 til marts 1945 lykkedes det for de danske myndigheder at få lov til at hente flere hundrede danske Kz- fanger i Tyskland. Fangerne skulle interneres i den danske Frøslevlejr i Sønderjylland. I midten af marts 1945 trådte evakueringen ind i en ny, afgørende fase - fra nu af blev de danske anstrengelser forenet med de svenske under ledelse af Folke Bernadotte, greve af Wisborg.

I februar 1945 havde Bernadotte opnået en aftale med SS-Rigsfører Heinrich Himmler, som var chef for hele det tyske kz-lejrvæsen. Aftalen gik ud på, at de danske og norske kz-fanger i Tyskland kunne samles i Neuengammen kz-lejren ved Hamborg, under beskyttelse af Svensk Røde Kors. Herfra skulle de transporteres til det neutrale Sverige.

Hvor det var svenske Hvide Busser, som stod for den interne transport i Tyskland, blev det primært danske Hvide Busser, som transporterede Kz-fangerne fra Neuengammen til Danmark.

Den 20. april 1945 hjemførte en nyligt udrustet og hvidmalet armada af DSB-busser, private rutebiler, ambulancer og andre køretøjer de sidste ca. 4.200 nordiske fanger fra Neuengammen. Heraf blev de ca. 2.200 kørt til Møgelkær hvorfra de efter at være blevet forplejet i flere dage - tranporteres videre til Sverige. De sidste Kz-fanger forlod Møgelkær omkring den 2. maj 1945.

Opholdet var nødvendigt, for de tidligere fanger var plaget af tyfus og dysenteri i alvorlig grad. DKB (Danske kvinders beredskab) deltog i plejen af de syge.

Ved Vagn Nedergaard.