Pensionisthøjskolens nyhedsbrev - Datapolitik

Læs om Hedensted Kommunes behandling af dine data ved tilmelding til Pensionisthøjskolens nyhedsbrev

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig, når du tilmelder dig Pensionisthøjskolens nyhedsbrev.

Du kan kontakte os her:
Hedensted Kommune
Kultur, Vækst og Udvikling- Pensionisthøjskolen
Stationsparken 1
7160 Tørring
Telefon: 79 75 50 00
E-mail: kulturogfritid@hedensted.dk

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er dit samtykke.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er udsendelse af nyhedsbrev.

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail-adresse
 • Adresse
 • Tidspunkt og IP-adresse for afgivelse af samtykke
 • Hvilke links i nyhedsbreve, du klikker på

Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger. Oplysningerne bliver videregivet til leverandøren af den tjeneste, vi benytter til udsendelse af nyhedsbreve:

Ubivox Danmark Aps

Hedensted Kommune har en databehandleraftale med Ubivox, hvilket bl.a. indebærer, at leverandøren ikke må videregive eller bruge dine oplysninger til andre formål.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)
 • Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvorefter du ikke vil modtage flere nyhedsbreve.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.